Διοίκηση

Η εταιρεία διοικείται από εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια, το μήνα Δεκέμβριο, από την Έκτακτη Εκλογική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που ανέδειξε η Έκτακτη Εκλογική Γενική Συνέλευση το Δεκέμβριο του 2017, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Επικεφαλής Ελεγκτικών Ομάδων

Shopping Basket