Σταμάτης Δρίτσας

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Σταμάτης Δρίτσας έχει  εικοσαετή εμπειρία στη παροχή υπηρεσιών διασφάλισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου, εταιρικής διακυβέρνησης και συναλλαγών (transaction services). Από τον Μάρτιο του 2016 είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στην ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε. 

Την περίοδο 1995 – 2011, εργάστηκε σε ανώτερες ανώτατες διοικητικές θέσεις στα τμήματα υπηρεσιών διασφάλισης και στα τμήματα συμβουλευτικών υπηρεσιών των τριών από τους τέσσερεις μεγαλύτερους διεθνείς ελεγκτικούς οίκους. Την περίοδο 2011 – 2015, διετέλεσε Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου της Εθνικής Ασφαλιστικής ΑΕΕΓΑ.

Ο Σταμάτης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του ΣΟΕΛ, πιστοποιημένο μέλος του Οργανισμού Διεθνών Λογιστών της Αγγλίας (Association of International Accountants, UK) και πιστοποιημένος επαγγελματίας κινδύνου του Ινστιτούτου Διοίκησης Τραπεζών των ΗΠΑ (Bank Administration Institute, US). Επίσης, είναι μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Επιστημόνων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Hellenic Finance and Accounting Association) και μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λογιστών (European Accounting Association).

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Πειραιά (BSc), κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στη φορολογία και την ελεγκτική (MSc), του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος στη λογιστική και την ελεγκτική (Ph.D.) από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Shopping Basket