Άγγελος Αλαμάνος

Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Άγγελος Αλαμάνος έχει πάνω από δέκα χρόνια εμπειρία σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τους τομείς του Corporate Finance καθώς και των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Στο παρελθόν, έχει εργαστεί στην Coca-Cola HBC και στην PwC.

Από το 2013, ήταν Γενικός Διευθυντής στην ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε και Επικεφαλής του τμήματος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.

Από το 2020, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος στην ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε.

Έχει διατελέσει διευθύνων στρατηγικός σύμβουλος σε δεκάδες έργα λειτουργικών και χρηματοοικονομικών αναδιαρθρώσεων εταιρειών μεγέθους ενεργητικού ως και 150 εκατ. ευρώ, καθώς και σε έργα συναλλαγών με αξία εταιρειών έως και 1,3 δισ. ευρώ.

Επίσης, έχει διευθύνει με επιτυχία μεγάλο αριθμό έργων αποτίμησης για σκοπούς συναλλαγής και γνωμοδοτήσεις εύλογης αξίας για σκοπούς εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Για αρκετά χρόνια, ο Άγγελος ήταν μέλος της Επιτροπής Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΕΣΥΟΕΛ), ενώ παράλληλα δίδαξε σε υποψήφιους του ACCA Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Advanced Financial Management).

Ο Άγγελος είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το LSE (B.Sc. in Management Sciences, The London School of Economics and Political Science), μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και υποψήφιος στο Level 3 Chartered Financial Analyst.

Shopping Basket