«Νέα Marketing & Communications Manager στην ΣΟΛ Crowe»

Τη θέση της Marketing & Communications Manager στην ΣΟΛ Crowe, της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών ανέλαβε από τον Ιούνιο του 2021 ...

Responding to COVID-19

Αγαπητοί μας Συνεργάτες, Η εξάπλωση της επιδημίας στη χώρα μας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ ...