Λογιστής

Η ΣΟΛ Crowe αναζητά ένα εξειδικευμένο, έμπειρο και φιλόδοξο άτομο για τη θέση του Λογιστή στο τμήμα Business Monitoring Services (Λογιστική Υποστήριξη).

 

Περιγραφή θέσης

 • Καλή γνώση φορολογικής νομοθεσίας (ενδεικτικά φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, κώδικα φορολογικής διαδικασίας, χαρτόσημο) και ικανότητα σύνταξης και υποβολής των αντίστοιχων φορολογικών δηλώσεων.
 • Γνώση εταιρικής νομοθεσίας (Ανώνυμης Εταιρείας).
 • Διαχείριση Μισθοδοσίας και σχετικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.
 • Καλή γνώση ΔΛΠ και ΕΛΠ.
 • Γνώσεις SAP.
 • Πολύ καλή γνώση MS-Office.
 • Θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η ικανότητα ανάλυσης θεμάτων/προβλημάτων και ορθολογικής-ολιστικής αντιμετώπισής τους καθώς και η επίδειξη ικανοτήτων οργάνωσης, πρόληψης και πρόνοιας.

Απαραίτητα προσόντα

 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία άνω των 3 ετών.
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών/Διοίκησης Επιχειρήσεων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών.
 • Άριστες γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας.
 • Επιθυμητή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α΄ Τάξης.
 • Επιθυμητός τίτλος πιστοποίησης IFRS.

Προφίλ Υποψηφίου

 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, συνέπεια και υπευθυνότητα.
 • Προσαρμοστικότητα, αντίληψη, εκτέλεση των εργασιών προσανατολισμένη στην ποιότητα και την ακρίβεια.
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα.
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.

Πλεονεκτήματα θέσης εργασίας

 • Πενθήμερη εργασία με ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφαλιστική κάλυψη.
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές εξέλιξης σε αναπτυσσόμενο επαγγελματικό χώρο.
 • Δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης.

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 

Τύπος Εργασίας
Πλήρης απασχόληση
Τμήμα
Business Monitor
Έδρα Εργασίας
Καρνεάδου 25-29, 106 75, Αθήνα
Ημερομηνία αγγελίας
31 Μαΐου 2021

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος ενημερώνοντας σας ταυτόχρονα ότι θα επικοινωνήσουμε μαζί σας γραπτά ή τηλεφωνικά για την όποια εξέλιξη προκύψει.