Ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εργασιών της, η ΣΟΛ Crowe επιθυμεί να προσλάβει Ασκούμενους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, οι οποίοι αφού εκπαιδευτούν, θα ασχοληθούν με τα ακόλουθα κύρια καθήκοντα:

 • Συμμετοχή σε ομάδες διενέργειας Τακτικών Ελέγχων Οικονομικής Διαχείρισης και Οικονομικών Καταστάσεων στην έδρα των ελεγχόμενων εταιριών και στα γραφεία της εταιρείας
 • Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και συμφωνίες λογαριασμών και βοηθητικές εργασίες στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων
 • Σύγκριση, ανάλυση και έλεγχο δεδομένων υπολογιστικών φύλλων
 • Έλεγχο τήρησης των διαδικασιών, των πολιτικών και της νομοθεσίας
 • Προετοιμασία πιστοποιητικών και εκθέσεων
 • Επικοινωνία με τα στελέχη των πελατών, με σκοπό την άριστη εξυπηρέτησή τους

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα έχουν:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ATEI Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ και ιδιαίτερα MS Office
 • Προϋπηρεσία έως 2 έτη σε συναφές αντικείμενο
 • Μεταπτυχιακό σε Λογιστική & Ελεγκτική, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, όπως και Επαγγελματική Πιστοποίηση (ACCA, ICAEW, ΙΕΣΟΕΛ, κ.λπ.), ολοκληρωμένη ή σε τελικό στάδιο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Προσανατολισμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Δυνατότητα ταξιδιών με βάση τις ανάγκες των πελατών

Για εμάς στη ΣΟΛ Crowe, oι άνθρωποί μας είναι ιδιαίτερα σημαντικοί.

Οι ελεγκτές, οι σύμβουλοι και το προσωπικό υποστήριξης είναι το κλειδί για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Ενθαρρύνουμε την ανάληψη ευθύνης, την εξέλιξη σταδιοδρομίας και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.

Κοντά μας, θα βρείτε την τεχνογνωσία, τους πόρους και πάνω απ’ όλα τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία μιας ικανοποιητικής σταδιοδρομίας σε μια εταιρεία που εκτιμά πραγματικά τους ανθρώπους της.

Η διαχείριση των Βιογραφικών Σημειωμάτων θα γίνει με απόλυτη εχεμύθεια.

Έδρα Εργασίας
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα
Ημερομηνία αγγελίας
15 Σεπτεμβρίου 2021

Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος ενημερώνοντας σας ταυτόχρονα ότι θα επικοινωνήσουμε μαζί σας γραπτά ή τηλεφωνικά για την όποια εξέλιξη προκύψει.