Image is not available
Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού
Slider

Οι υπηρεσίες μας

Μια «εμπειρία ταξιδιού» για τους ανθρώπους των επιχειρήσεων.

«Η αποστολή μας είναι να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας να υλοποιούν στόχους και προτεραιότητες, εξασφαλίζοντας ότι οι άνθρωποι και τα συστήματα ανθρώπινου δυναμικού αποδίδουν και εναρμονίζονται με την τρέχουσα επιχειρηματική στρατηγική»

Είναι μεγάλη η πρόκληση  αλλά και η ευθύνη να ισχυρίζεσαι ότι παρέχεις συμβουλευτική  για το ανθρώπινο κεφάλαιο των εταιριών, μπαίνοντας στα πεδία της νοημοσύνης, των ιδεών, της ευφυούς σκέψης και της  ανθρώπινης  δυναμικότητας.

Με ρεαλισμό και «γήινες» προσεγγίσεις χωρίς να επικαλούμαστε με έπαρση τη λογική των «βέλτιστων πρακτικών», δημιουργούμε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, συναίνεσης και εποικοδομητικού διαλόγου, υποστηρίζοντας τις διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού στην ανάληψη πρωτοβουλιών διαχείρισης και αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου ως κύριου πυλώνα της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Οι «κορυφές» για «κατάκτηση» πολλές, και οι «κόμποι» που είτε πρέπει να λυθούν είτε χρειάζεται για ασφάλεια να φτιαχτούν, απαιτούν γενναίους διασκελισμούς, καινοτομική ματιά και δημιουργική νοημοσύνη.

Περιοχές ενδιαφέροντος των πελατών μας:

Προσέλκυση Ανθρώπων

Ποιους & με ποια κριτήρια.
Για ποιο σκοπό.
Πως θα τους επιλέξουμε.
Τι θα τους προσφέρουμε.
Με ποιες διαδικασίες.

Διατήρηση Ανθρώπων

Τι τους παρέχουμε.
Τι στυλ διοίκησης έχουμε.
Τι κουλτούρα δημιουργούμε.
Πως τους διαχειριζόμαστε.
Πως υποστηρίζουμε το ρόλο τους.

Ανάπτυξη Ανθρώπων

Ποιο είναι το μονοπάτι καριέρας που τους προσφέρουμε.
Πως τους εκπαιδεύουμε.
Τι προοπτικές τους δίνουμε.
Πως αξιοποιούμε τις ικανότητές τους.
Πως διαχειριζόμαστε τα ταλέντα.

Οι Συμβουλευτικές μας Υπηρεσίες, εστιάζονται σε τομείς γνωσιακού εμπλουτισμού και εκπαίδευσης, διοικητικών πρακτικών και επιχειρησιακής κουλτούρας, πολιτικών και συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού.

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Στελεχών

«Αξιοποιούμε τον πλούτο των γνώσεων του παρελθόντος με ταυτόχρονη εξερεύνηση των προκλήσεων του μέλλοντος».

* Σχεδιασμός πολιτικών και διαδικασιών εκπαίδευσης & ανάπτυξης προσωπικού.
* Ακαδημίες Διοικητικής Αποτελεσματικότητας (Leadership Academies).
* Εξατομικευμένη καθοδήγηση στελεχών (Executive Coaching).
* Εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων (Competencies development workshops).
* Προγράμματα εμπορικής αποτελεσματικότητας (Commercial Performance workshops).

Συντονισμός Ομάδων

«Δημιουργούμε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, συναίνεσης και εποικοδομητικού διαλόγου για την παραγωγή εφαρμόσιμων σχεδίων δράσης και την ανάδειξη επιχειρησιακών προτεραιοτήτων».

Υποστήριξη των αναγκών μιας ομάδας στελεχών που στοχεύει:

* Στη λήψη μιας δέσμης αποφάσεων.
* Στην επίλυση ενός πολύπλευρου προβλήματος.
* Στην αποσαφήνιση σημαντικών επιχειρησιακών παραμέτρων.
* Στην οριστικοποίηση ενός σχεδίου δράσης.

Οργανωτική Αποτελεσματικότητα (Πολιτικές & Διαδικασίες HR)

«Υποστηρίζουμε τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού και τις Διοικήσεις στην ανάληψη πρωτοβουλιών διαχείρισης και αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου ως κύριου πυλώνα της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας».

* Επικαιροποίηση Οργανωτικής Δομής.
* Σχεδιασμός – Βελτιστοποίηση Πολιτικών και Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού.
* Καταγραφή – Αποσαφήνιση περιγραφών Θέσεων & Ρόλων εργασίας.
* Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Διαχείρισης Αλλαγών που άπτονται του ανθρώπινου δυναμικού.

Μεθοδολογία προσέγγισης έργων

Information Bank – Diagnostic Discussions

 • Διαγνωστικές συνεντεύξεις
 • Πιλοτικές συναντήσεις
 • Focus groups

Design custom- made interventions

 • Ανάλυση – Σχεδιασμός έργων
 • Εναρμόνιση θεμάτων
 • People management με Business management

Project Delivery

 • Υλοποίηση προγραμμάτων & έργων
 • Ανάλυση παραδοτέων

Reports – Overview of Project Results

 • Παρουσίαση ολοκληρωμένων αναφορών
 • Action Plans

Follow-up Support & Advisory

 • Συμβουλευτική ανατροφοδότηση
 • Hands-on Coaching

Η εμπειρία μας από το χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, των επιχειρήσεων και των αγορών, μας διδάσκει καθημερινά ότι για να αφήσεις αποτυπώματα αισιοδοξίας και θετικής ενέργειας χρειάζεται επαγγελματισμός, υπευθυνότητα και κυρίως μεράκι σε αυτά που προσφέρεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι έμπειροι επαγγελματίες μας διαθέτουν την εμπειρία και την ικανότητα να προσφέρουν μια σειρά από υπηρεσίες ελέγχου υψηλής ποιότητας. Επικοινωνήστε με την ΣΟΛ Crowe σήμερα.

Πολυχρονίδης Αντώνης

Διευθυντής, Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Shopping Basket