Γρηγόριος Τσαραμανίδης

Μέλος

Ο Γρηγόρης Τσαραμανίδης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και μέτοχος της ΣΟΛ Crowe από το 2011, ενώ από το 2014 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνος για τη λειτουργία του μεγαλύτερου υποκαταστήματος της εταιρείας με έδρα την Θεσσαλονίκη. Επίσης, είναι ο International Liaison Partner της ΣΟΛ Crowe για το διεθνές δίκτυο της Crowe Global, ενός από τα δέκα κορυφαία λογιστικά δίκτυα διεθνώς.

Έχει ασχοληθεί με τον έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και με τον φορολογικό έλεγχο οντοτήτων πολλών κλάδων της οικονομίας. Επίσης, έχει σημαντική ελεγκτική εμπειρία στον Δημόσιο τομέα, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλούς ειδικούς ελέγχους αποτιμήσεων, μετατροπών επιχειρήσεων, due diligence, ιδιωτικών επενδύσεων κ.λπ..

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου “MSc in Business Information Technology” του Heriot-Watt University of Edinburgh, καθώς και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του ΣΟΕΛ.

Από τον Απρίλιο του 2014 διδάσκει στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του ΣΟΕΛ, τα μαθήματα της Ελεγκτικής και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου.
Shopping Basket