Γρηγόριος Τσαραμανίδης

Μέλος

Ο Γρηγόρης Τσαραμανίδης είναι Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής και μέτοχος της ΣΟΛ A.E. από το 2011, ενώ από το 2014 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνος για τη λειτουργία του μεγαλύτερου υποκαταστήματος της εταιρείας με έδρα την Θεσσαλονίκη. Επίσης, εκπροσωπεί την εταιρεία στο διεθνές δίκτυο της Crowe Global, ενός από τα δέκα κορυφαία λογιστικά δίκτυα διεθνώς.

Στην 15ετή του εμπειρία έχει ασχοληθεί με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, καθώς και με τον φορολογικό έλεγχο οντοτήτων πολλών κλάδων της οικονομίας. Επίσης, έχει σημαντική ελεγκτική εμπειρία στον Δημόσιο τομέα, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλούς ειδικούς ελέγχους εκτιμήσεων, αποτιμήσεων, μετατροπών επιχειρήσεων, due diligence κ.λπ..

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου “MSc in Business Information Technology” του Heriot-Watt University, καθώς και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του ΣΟΕΛ. 

Από τον Απρίλιο του 2014 διδάσκει στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του ΣΟΕΛ, καθώς  και σε Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα μαθήματα της Ελεγκτικής, του Εσωτερικού Eλέγχου & Διαχείρισης Κινδύνων, καθώς και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου.

Shopping Basket