Ευστράτιος Παπαρίδης

Προεδρος

Ο Ευστράτιος Παπαρίδης ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) μετά από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις το 1984, ενώ από το 1995, κατέχει τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και είναι ισότιμος μέτοχος της ΣΟΛ Α.Ε.

Από το 1996 εκλέγεται συνεχώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΟΛ Α.Ε., το 2003 αναλαμβάνει τη θέση του Αντιπροέδρου και από το 2011 μέχρι σήμερα, είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας. Ως μέλος του Προεδρείου του Δ.Σ., συμμετέχει στη Διοικούσα Επιτροπή Διαχείρισης της εταιρείας, εποπτεύοντας παράλληλα τους τομείς Ανθρώπινου Δυναμικού, Εισπράξεων και Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας.

Παράλληλα με την επαγγελματική του σταδιοδρομία, είναι ενεργό μέλος και δραστηριοποιείται στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), κυρίως στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων, και στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), στο οποίο έχει διατελέσει επί πολλά χρόνια, εκλεγμένο μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ).

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΑΒΣΘ), διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον έλεγχο και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ πριν τη σταδιοδρομία του στον ελεγκτικό κλάδο είχε εργαστεί ως Στέλεχος σε Λογιστήριο πολυεθνικής εταιρείας και ως Οικονομικός Διευθυντής σε όμιλο εταιρειών.

Shopping Basket