Δημήτριος Σταύρου

Συντονιστής

Ο Δημήτριος Σταύρου είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, μέτοχος της ΣΟΛ Α.Ε., με επαγγελματική εμπειρία άνω των 30 ετών.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει συμμετάσχει στη διεξαγωγή τακτικών και οικονομικών ελέγχων μεγάλων εταιρειών όλων των κλάδων και έχει διατελέσει επικεφαλής ομάδων εργασίας για ελέγχους σε εισηγμένες και μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις. Έχει εμπειρία σε ελέγχους, ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, ελέγχους χρηματιστηριακών εταιρειών, και ελέγχους ασφαλιστικών ταμείων και λοιπών επιχειρήσεων δημοσίου ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, έχει συμμετάσχει σε έργα αξιολόγησης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εφαρμογής των Διεθνών και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Shopping Basket