Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου – Αυγούστου 2019

Διαβάστε στο τεύχος Ιουλίου και Αυγούστου, το άρθρο του Γεώργιου Λαζαρίδη για τις “Αλλαγές στην ωφέλεια της φορολογικής απαλλαγής του Ν. 3908/2011, καθώς και απαντήσεις της Φορολογικής Επιτροπής και του Τεχνικού Γραφείου. 

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2019

Διαβάστε στο Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου:

  1. Η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας (Going concern assumption – GC) 

Επιπλέον, μαζί με την αρθρογραφία μπορείτε να διαβάσετε τη γνωμοδότηση της Τεχνικής και Φορολογικής Επιτροπής σε ένα εύρος θεμάτων όπως προκύπτουν από την ενδελεχή ανάλυσή τους.

Δείτε περισσότερα εδώ

Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2019

Διαβάστε στο Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου:

  1. Η φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των κουπονιών που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2019

Επιπλέον, μαζί με την αρθρογραφία μπορείτε να διαβάσετε τη γνωμοδότηση της Τεχνικής και Φορολογικής Επιτροπής σε ένα εύρος θεμάτων όπως προκύπτουν από την ενδελεχή ανάλυσή τους.

Δείτε περισσότερα εδώ

Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2019

Διαβάστε στο Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου:

  1. Η διπλή φορολόγηση των ημεδαπών επιχειρήσεων στις περιπτώσεις ενδοομιλικής τιμολόγησης μεταξύ τους
  2. Για τον σχηματισμό των σχετικών προβλέψεων επσφαλών απαιτήσεων

Επιπλέον, μαζί με την αρθρογραφία μπορείτε να διαβάσετε τη γνωμοδότηση της Τεχνικής και Φορολογικής Επιτροπής σε ένα εύρος θεμάτων όπως προκύπτουν από την ενδελεχή ανάλυσή τους.

Δείτε περισσότερα εδώ

Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2019

Διαβάστε στο Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου:

  1. Τόπος παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2859/2000 (με έναρξη ισχύος από 1.1.2019, μετά την ενσωμάτωση των διατάξεων του άρθρου 1 της οδηγίας Ε.Ε. 2017/2455), του Άγγελου Διονυσόπουλου

Επιπλέον, μαζί με την αρθρογραφία μπορείτε να διαβάσετε τη γνωμοδότηση της Τεχνικής και Φορολογικής Επιτροπής σε ένα εύρος θεμάτων όπως προκύπτουν από την ενδελεχή ανάλυσή τους.

Δείτε περισσότερα εδώ

Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2019

Διαβάστε στο Ενημερωτικό Δελτίο του Φεβρουαρίου:

  1. Η μείωση του κεφαλαίου υπό τις νέες διατάξεις του Νόμου 4548/2018, του Αριστομένη Μανουρά- Νομικού Συμβούλου
  2. Επιτόκια για την έκπτωση τόκων δανείων από τρίτους (Άρθρο 23 Περ. Α Ν.4172/2013), του Μιχάλη Τσιάβου
  3. Επιτόκια δανείων για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του Άρθρου 13 του Ν. 4172/2013  (Παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου), του Μιχάλη Τσιάβου

Επιπλέον, μαζί με την αρθρογραφία μπορείτε να διαβάσετε τη γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής σε ένα εύρος θεμάτων όπως προκύπτουν από την ενδελεχή ανάλυσή τους.

Δείτε περισσότερα εδώ.