Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου – Αυγούστου 2019

Διαβάστε στο τεύχος Ιουλίου και Αυγούστου, το άρθρο του Γεώργιου Λαζαρίδη για τις “Αλλαγές στην ωφέλεια της φορολογικής απαλλαγής του Ν. 3908/2011, καθώς και απαντήσεις της Φορολογικής Επιτροπής και του Τεχνικού Γραφείου. 

Δείτε περισσότερα εδώ.

Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2019

Διαβάστε στο Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου:

  1. Η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας (Going concern assumption – GC) 

Επιπλέον, μαζί με την αρθρογραφία μπορείτε να διαβάσετε τη γνωμοδότηση της Τεχνικής και Φορολογικής Επιτροπής σε ένα εύρος θεμάτων όπως προκύπτουν από την ενδελεχή ανάλυσή τους.

Δείτε περισσότερα εδώ

Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2019

Διαβάστε στο Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου:

  1. Η φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των κουπονιών που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2019

Επιπλέον, μαζί με την αρθρογραφία μπορείτε να διαβάσετε τη γνωμοδότηση της Τεχνικής και Φορολογικής Επιτροπής σε ένα εύρος θεμάτων όπως προκύπτουν από την ενδελεχή ανάλυσή τους.

Δείτε περισσότερα εδώ