Αλέξανδρος Τζιώρτζης

Συντονιστής

Ο Αλέξανδρος Τζιώρτζης ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής έχει διατελέσει υπεύθυνος τακτικών και εκτάκτων ελέγχων πλήθους επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, εισηγμένων και μη στο χρηματιστήριο σχετικών με τους κλάδους των συμμετοχών, των τηλεπικοινωνιών, της διαφήμισης, των υπηρεσιών, του εμπορίου, κατασκευαστικών, πληροφοριακών συστημάτων, αθλητικών κτλ. Έχει μετάσχει σε ελέγχους Ασφαλιστικών Ταμείων, Δήμων & Δημοτικών Επιχειρήσεων, Συνεταιριστικών Οργανώσεων, καθώς και επιχειρήσεων εξωτερικού (θυγατρικές ελληνικών επιχειρήσεων). Έχει υποστηρίξει πληθώρα επιχειρήσεων σε θέματα εξαγορών, συγχωνεύσεων, διασπάσεων, διασυνοριακών συγχωνεύσεων και λοιπών λογιστικών θεμάτων.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γεννήθηκε στο Σύρριζο Μεσσηνίας και είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Shopping Basket