Άρθρα

Το Whistleblowing ως Μηχανισμός Υγιούς Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το Whistleblowing ως Μηχανισμός Υγιούς Εταιρικής Διακυβέρνησης

Γράφει η Ειρήνη Παπαδοπούλου, Audit Partner, Risk Management Director, ΣΟΛ Crowe Μεσούσης της πανδημίας Covid-19,

Περισσότερα
05 Απριλίου 2021
11 Ιουνίου 2020
Η επόμενη μέρα για τον ελληνικό τουρισμό

Η επόμενη μέρα για τον ελληνικό τουρισμό

Γράφει ο Ξενοφών Πετρόπουλος, Horwath HTL, Country Director Ο τουρισμός αποτελεί δυναμικό μηχανισμό οικονομικής ανάπτυξης

Περισσότερα
Πως θα αποτυπωθούν οι επιπτώσεις του Covid-19 στις οικονομικές καταστάσεις των Επιχειρήσεων

Πως θα αποτυπωθούν οι επιπτώσεις του Covid-19 στις οικονομικές καταστάσεις των Επιχειρήσεων

Γράφει ο Ιωάννης Καραποστολάκης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος Τεχνικού Γραφείου ΣΟΛ Crowe          Η παγκόσμια

Περισσότερα
20 Μαΐου 2020
15 Μαΐου 2020
Αποφάσεις ΔΕΔ σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα υπό το καθεστώς του Ν. 4172/2013

Αποφάσεις ΔΕΔ σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα υπό το καθεστώς του Ν. 4172/2013

Γράφει ο Γιώργος Λαζαρίδης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Η παρούσα εργασία αφορά σε μια συλλογή και

Περισσότερα
ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις: Αναδρομική εφαρμογή ή απλοποιημένη προσέγγιση;

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις: Αναδρομική εφαρμογή ή απλοποιημένη προσέγγιση;

Γράφει ο Άγγελος Διονυσόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Μέλος του Τεχνικού Γραφείου ΣΟΛ Crowe. Σε μια

Περισσότερα
02 Απριλίου 2020
26 Μαρτίου 2020
Φορολογικά μέτρα για την στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον  COVID19: βασικά σημεία για τις επιχειρήσεις

Φορολογικά μέτρα για την στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον COVID19: βασικά σημεία για τις επιχειρήσεις

Γράφει ο Γιώργος Σταματίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μέχρι σήμερα έχουν εξαγγελθεί, τρία πακέτα

Περισσότερα
Είναι ο Βιώσιμος Τουρισμός ουτοπία ή μονόδρομος;

Είναι ο Βιώσιμος Τουρισμός ουτοπία ή μονόδρομος;

Γράφει ο Ξενοφών Πετρόπουλος, Διευθυντής HTL Η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού δεν αποτελεί μια νέα

Περισσότερα
24 Ιανουαρίου 2020
17 Ιανουαρίου 2020
Έλεγχος επενδύσεων σύμφωνα με τον νόμο 4635/2019

Έλεγχος επενδύσεων σύμφωνα με τον νόμο 4635/2019

Το άρθρο υπογράφει ο Ι. Καραποστολάκης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου. Με την

Περισσότερα
Μια «εμπειρία ταξιδιού» για τους ανθρώπους των επιχειρήσεων

Μια «εμπειρία ταξιδιού» για τους ανθρώπους των επιχειρήσεων

Γράφει ο Αντώνης Πολυχρονίδης, Διευθυντής, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού Είναι μεγάλη η πρόκληση  αλλά και

Περισσότερα
21 Δεκεμβρίου 2019
17 Δεκεμβρίου 2019
Η Οδηγία DAC6 και η υποχρέωση γνωστοποίησης διασυνοριακών φορολογικών σχεδιασμών

Η Οδηγία DAC6 και η υποχρέωση γνωστοποίησης διασυνοριακών φορολογικών σχεδιασμών

Γράφει ο Ιωάννης Γιαννόπουλος, Director, Tax Advisory Services . Με την Οδηγία DAC6 η Ευρωπαϊκή

Περισσότερα
Νόμος 4624/2019 και Συμμόρφωση

Νόμος 4624/2019 και Συμμόρφωση

Γράφει ο Σπύρος Καψοκαβάδης Ο Νόμος 4624/2019 αφορά στην αντικατάσταση του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει

Περισσότερα
25 Νοεμβρίου 2019
25 Νοεμβρίου 2019
Λογιστική κατάταξη και αποτίμηση κρυπτογραφημένων περιουσιακών στοιχείων

Λογιστική κατάταξη και αποτίμηση κρυπτογραφημένων περιουσιακών στοιχείων

Γράφει ο Διονύσης Παπαγεωργακόπουλος Παρά τις σημαντικές διακυμάνσεις και την πρόσφατη πτώση της αγοραίας αξίας

Περισσότερα
Πως θα επιτευχθεί η αύξηση των φορολογικών εσόδων από το κράτος

Πως θα επιτευχθεί η αύξηση των φορολογικών εσόδων από το κράτος

Γράφει ο Γεώργιος Σταματίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αντιπρόεδρος ΔΣ Ένα διαρκές ζητούμενο για τη δημόσια

Περισσότερα
06 Νοεμβρίου 2019
18 Οκτωβρίου 2019
IFRS 16: Το νέο Πρότυπο για τις µισθώσεις

IFRS 16: Το νέο Πρότυπο για τις µισθώσεις

Γράφει ο Δημήτρης Κακούρας Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) , τον Ιανουάριο του  2016

Περισσότερα
Η λογιστική για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια

Η λογιστική για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια

Γράφει ο Δρ. Σταμάτης Δρίτσας Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), αντιλαμβάνεται ότι ο

Περισσότερα
30 Σεπτεμβρίου 2019
10 Σεπτεμβρίου 2019
Αρχή διαχείρισης κινδύνων και οικονοµικές καταστάσεις

Αρχή διαχείρισης κινδύνων και οικονοµικές καταστάσεις

Γράφει ο Σπύρος Καψοκαβάδης, Director, Risk Advisory Services Από 01.01.2018 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο

Περισσότερα
Λογιστικός και Φορολογικός Ισολογισμός

Λογιστικός και Φορολογικός Ισολογισμός

Γράφει ο Δημήτρης Κακούρας Βρισκόμαστε ήδη στον πέμπτο χρόνο εφαρμογής του νόμου (Ν.4308/24.11.2014) που καθιέρωσε

Περισσότερα
31 Ιουλίου 2019
19 Ιουλίου 2019
Πως μεγιστοποιούμε τις πιθανότητες επιτυχίας ενός ξενοδοχείου;

Πως μεγιστοποιούμε τις πιθανότητες επιτυχίας ενός ξενοδοχείου;

Γράφει ο Ξενοφών Πετρόπουλος Αρκεί μια καλή ιδέα και η ύπαρξη χρηματοδότησης για την βέλτιστη

Περισσότερα
Οι Συμβάσεις με συνδεδεμένα μέρη στο νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας

Οι Συμβάσεις με συνδεδεμένα μέρη στο νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας

Γράφει ο Θεόδωρος Αντωνάκης και ο Γεώργιος Σγουράκης Ένα από τα πρώτα νομοθετήματα του περασμένου

Περισσότερα
12 Ιουλίου 2019
25 Απριλίου 2019
Αντιστοίχιση των Διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4601/2019

Αντιστοίχιση των Διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4601/2019

του Γεώργιου Εμμ. Σγουράκη Το 2019 ο βασικός νομοθετικός πυλώνας του εταιρικού δικαίου στην Ελλάδα

Περισσότερα
Επιχείρηση: Συμπτώματα και Αιτίες που καθορίζουν και οδηγούν στην πτώχευσή της

Επιχείρηση: Συμπτώματα και Αιτίες που καθορίζουν και οδηγούν στην πτώχευσή της

Άρθρο από τους Κυριάκο Πατατούκα – Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή- Επιθεωρητή Ποιοτικού Ελέγχου Νικόλαο Λαζ. Παπάκη

Περισσότερα
15 Ιανουαρίου 2019
18 Οκτωβρίου 2018
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Οφειλών Επιχειρήσεων

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Οφειλών Επιχειρήσεων

Με τις διατάξεις του 4469/2017, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν4549/2018 και ισχύει, ρυθμίζεται η

Περισσότερα
Επιτροπές Ελέγχου Οντοτήτων Δημόσιου Συμφέροντος. Ο ρόλος τους στο πλαίσιο ενός ελέγχου οικονομικών καταστάσεων

Επιτροπές Ελέγχου Οντοτήτων Δημόσιου Συμφέροντος. Ο ρόλος τους στο πλαίσιο ενός ελέγχου οικονομικών καταστάσεων

Πώς νοούνται οι Οντότητες Δημόσιου Συμφέροντος, ποιος είναι ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των Επιτροπών Ελέγχου

Περισσότερα
05 Αυγούστου 2018
21 Μαΐου 2018
Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης & η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης & η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης ως μέσο Αποκάλυψης της Φορολογικής Απάτης και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Περισσότερα
Άδικη Φορολόγηση με μοναδικό κριτήριο τα τεκμήρια διαβίωσης

Άδικη Φορολόγηση με μοναδικό κριτήριο τα τεκμήρια διαβίωσης

Γράφει ο Δημήτρης Γιώγος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Το εισόδημα κάθε φορολογούμενου και κατά συνέπεια η

Περισσότερα
02 Απριλίου 2018
20 Φεβρουαρίου 2018
Νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

γράφει η Ιωάννα Φλώρου Με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που

Περισσότερα
Shopping Basket