Άρθρα

Πως θα επιτευχθεί η αύξηση των φορολογικών εσόδων από το κράτος

Πως θα επιτευχθεί η αύξηση των φορολογικών εσόδων από το κράτος

Γράφει ο Γεώργιος Σταματίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αντιπρόεδρος ΔΣ Ένα διαρκές ζητούμενο για τη δημόσια

Περισσότερα
06 Νοεμβρίου 2019
18 Οκτωβρίου 2019
IFRS 16: Το νέο Πρότυπο για τις µισθώσεις

IFRS 16: Το νέο Πρότυπο για τις µισθώσεις

Γράφει ο Δημήτρης Κακούρας Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) , τον Ιανουάριο του  2016

Περισσότερα
Η λογιστική για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια

Η λογιστική για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια

Γράφει ο Δρ. Σταμάτης Δρίτσας Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), αντιλαμβάνεται ότι ο

Περισσότερα
30 Σεπτεμβρίου 2019
10 Σεπτεμβρίου 2019
Αρχή διαχείρισης κινδύνων και οικονοµικές καταστάσεις

Αρχή διαχείρισης κινδύνων και οικονοµικές καταστάσεις

Γράφει ο Σπύρος Καψοκαβάδης, Director, Risk Advisory Services Από 01.01.2018 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο

Περισσότερα
Λογιστικός και Φορολογικός Ισολογισμός

Λογιστικός και Φορολογικός Ισολογισμός

Γράφει ο Δημήτρης Κακούρας Βρισκόμαστε ήδη στον πέμπτο χρόνο εφαρμογής του νόμου (Ν.4308/24.11.2014) που καθιέρωσε

Περισσότερα
31 Ιουλίου 2019
19 Ιουλίου 2019
Πως μεγιστοποιούμε τις πιθανότητες επιτυχίας ενός ξενοδοχείου;

Πως μεγιστοποιούμε τις πιθανότητες επιτυχίας ενός ξενοδοχείου;

Γράφει ο Ξενοφών Πετρόπουλος Αρκεί μια καλή ιδέα και η ύπαρξη χρηματοδότησης για την βέλτιστη

Περισσότερα
Οι Συμβάσεις με συνδεδεμένα μέρη στο νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας

Οι Συμβάσεις με συνδεδεμένα μέρη στο νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας

Γράφει ο Θεόδωρος Αντωνάκης και ο Γεώργιος Σγουράκης Ένα από τα πρώτα νομοθετήματα του περασμένου

Περισσότερα
12 Ιουλίου 2019
25 Απριλίου 2019
Αντιστοίχιση των Διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4601/2019

Αντιστοίχιση των Διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4601/2019

του Γεώργιου Εμμ. Σγουράκη Το 2019 ο βασικός νομοθετικός πυλώνας του εταιρικού δικαίου στην Ελλάδα

Περισσότερα
Επιχείρηση: Συμπτώματα και Αιτίες που καθορίζουν και οδηγούν στην πτώχευσή της

Επιχείρηση: Συμπτώματα και Αιτίες που καθορίζουν και οδηγούν στην πτώχευσή της

Άρθρο από τους Κυριάκο Πατατούκα – Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή- Επιθεωρητή Ποιοτικού Ελέγχου Νικόλαο Λαζ. Παπάκη

Περισσότερα
15 Ιανουαρίου 2019
18 Οκτωβρίου 2018
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Οφειλών Επιχειρήσεων

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Οφειλών Επιχειρήσεων

Με τις διατάξεις του 4469/2017, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν4549/2018 και ισχύει, ρυθμίζεται η

Περισσότερα
Επιτροπές Ελέγχου Οντοτήτων Δημόσιου Συμφέροντος. Ο ρόλος τους στο πλαίσιο ενός ελέγχου οικονομικών καταστάσεων

Επιτροπές Ελέγχου Οντοτήτων Δημόσιου Συμφέροντος. Ο ρόλος τους στο πλαίσιο ενός ελέγχου οικονομικών καταστάσεων

Πώς νοούνται οι Οντότητες Δημόσιου Συμφέροντος, ποιος είναι ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των Επιτροπών Ελέγχου

Περισσότερα
05 Αυγούστου 2018
21 Μαΐου 2018
Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης & η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης & η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης ως μέσο Αποκάλυψης της Φορολογικής Απάτης και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Περισσότερα
Άδικη Φορολόγηση με μοναδικό κριτήριο τα τεκμήρια διαβίωσης

Άδικη Φορολόγηση με μοναδικό κριτήριο τα τεκμήρια διαβίωσης

Γράφει ο Δημήτρης Γιώγος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Το εισόδημα κάθε φορολογούμενου και κατά συνέπεια η

Περισσότερα
02 Απριλίου 2018
20 Φεβρουαρίου 2018
Νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

γράφει η Ιωάννα Φλώρου Με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που

Περισσότερα
Shopping Basket