Άρθρα

Βήματα Επιτυχίας Μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης μετά την αντιμετώπιση του Covid-19

Βήματα Επιτυχίας Μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης μετά την αντιμετώπιση του Covid-19

Γράφει ο Δημήτρης Συρίγος, Director, Business Monitor Services Τους τελευταίους μήνες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βίωσαν

Περισσότερα
24 Σεπτεμβρίου 2021
17 Σεπτεμβρίου 2021
O ρόλος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας: από την αναγκαιότητα στον μετασχηματισμό

O ρόλος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας: από την αναγκαιότητα στον μετασχηματισμό

Γράφει η Χριστίνα Χατζόγλου, ΗR Director, ΣΟΛ Crowe Η πανδημία ήταν και παραμένει μια παγκόσμια

Περισσότερα
Η επανατοποθέτηση του Ελληνικού τουρισμού στο παγκόσμιο restart

Η επανατοποθέτηση του Ελληνικού τουρισμού στο παγκόσμιο restart

Γράφει ο Ξενοφών Πετρόπουλος, Country Director Horwath HTL Greece, Μέλος της ΣΟΛ Crowe, Certified Hotel

Περισσότερα
28 Ιουλίου 2021
20 Ιουλίου 2021
ΗΘΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ. Ο ρόλος της στη διαχείριση των προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εταιρίες

ΗΘΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ. Ο ρόλος της στη διαχείριση των προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εταιρίες

Γράφει ο Αντώνης Πολυχρονίδης, Διευθυντής, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού και η Νόρα Σβέτσα, HR Coordinator.

Περισσότερα
Η εφαρμογή του νέου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα

Γράφει ο Σταμάτης Δρίτσας, Deputy Managing Director- Advisory, ΣΟΛ Crowe Ο νέος νόμος 4706/2020 για

Περισσότερα
27 Απριλίου 2021
05 Απριλίου 2021
Το Whistleblowing ως Μηχανισμός Υγιούς Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το Whistleblowing ως Μηχανισμός Υγιούς Εταιρικής Διακυβέρνησης

Γράφει η Ειρήνη Παπαδοπούλου, Audit Partner, Risk Management Director, ΣΟΛ Crowe Μεσούσης της πανδημίας Covid-19,

Περισσότερα
Η επόμενη μέρα για τον ελληνικό τουρισμό

Η επόμενη μέρα για τον ελληνικό τουρισμό

Γράφει ο Ξενοφών Πετρόπουλος, Horwath HTL, Country Director Ο τουρισμός αποτελεί δυναμικό μηχανισμό οικονομικής ανάπτυξης

Περισσότερα
11 Ιουνίου 2020
20 Μαΐου 2020
Πως θα αποτυπωθούν οι επιπτώσεις του Covid-19 στις οικονομικές καταστάσεις των Επιχειρήσεων

Πως θα αποτυπωθούν οι επιπτώσεις του Covid-19 στις οικονομικές καταστάσεις των Επιχειρήσεων

Γράφει ο Ιωάννης Καραποστολάκης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος Τεχνικού Γραφείου ΣΟΛ Crowe          Η παγκόσμια

Περισσότερα
Αποφάσεις ΔΕΔ σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα υπό το καθεστώς του Ν. 4172/2013

Αποφάσεις ΔΕΔ σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα υπό το καθεστώς του Ν. 4172/2013

Γράφει ο Γιώργος Λαζαρίδης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Η παρούσα εργασία αφορά σε μια συλλογή και

Περισσότερα
15 Μαΐου 2020
02 Απριλίου 2020
ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις: Αναδρομική εφαρμογή ή απλοποιημένη προσέγγιση;

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις: Αναδρομική εφαρμογή ή απλοποιημένη προσέγγιση;

Γράφει ο Άγγελος Διονυσόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Μέλος του Τεχνικού Γραφείου ΣΟΛ Crowe. Σε μια

Περισσότερα
Φορολογικά μέτρα για την στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον  COVID19: βασικά σημεία για τις επιχειρήσεις

Φορολογικά μέτρα για την στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον COVID19: βασικά σημεία για τις επιχειρήσεις

Γράφει ο Γιώργος Σταματίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μέχρι σήμερα έχουν εξαγγελθεί, τρία πακέτα

Περισσότερα
26 Μαρτίου 2020
24 Ιανουαρίου 2020
Είναι ο Βιώσιμος Τουρισμός ουτοπία ή μονόδρομος;

Είναι ο Βιώσιμος Τουρισμός ουτοπία ή μονόδρομος;

Γράφει ο Ξενοφών Πετρόπουλος, Διευθυντής HTL Η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού δεν αποτελεί μια νέα

Περισσότερα
Έλεγχος επενδύσεων σύμφωνα με τον νόμο 4635/2019

Έλεγχος επενδύσεων σύμφωνα με τον νόμο 4635/2019

Το άρθρο υπογράφει ο Ι. Καραποστολάκης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου. Με την

Περισσότερα
17 Ιανουαρίου 2020
21 Δεκεμβρίου 2019
Μια «εμπειρία ταξιδιού» για τους ανθρώπους των επιχειρήσεων

Μια «εμπειρία ταξιδιού» για τους ανθρώπους των επιχειρήσεων

Γράφει ο Αντώνης Πολυχρονίδης, Διευθυντής, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού Είναι μεγάλη η πρόκληση  αλλά και

Περισσότερα
Η Οδηγία DAC6 και η υποχρέωση γνωστοποίησης διασυνοριακών φορολογικών σχεδιασμών

Η Οδηγία DAC6 και η υποχρέωση γνωστοποίησης διασυνοριακών φορολογικών σχεδιασμών

Γράφει ο Ιωάννης Γιαννόπουλος, Director, Tax Advisory Services . Με την Οδηγία DAC6 η Ευρωπαϊκή

Περισσότερα
17 Δεκεμβρίου 2019
25 Νοεμβρίου 2019
Νόμος 4624/2019 και Συμμόρφωση

Νόμος 4624/2019 και Συμμόρφωση

Γράφει ο Σπύρος Καψοκαβάδης Ο Νόμος 4624/2019 αφορά στην αντικατάσταση του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει

Περισσότερα
Λογιστική κατάταξη και αποτίμηση κρυπτογραφημένων περιουσιακών στοιχείων

Λογιστική κατάταξη και αποτίμηση κρυπτογραφημένων περιουσιακών στοιχείων

Γράφει ο Διονύσης Παπαγεωργακόπουλος Παρά τις σημαντικές διακυμάνσεις και την πρόσφατη πτώση της αγοραίας αξίας

Περισσότερα
25 Νοεμβρίου 2019
06 Νοεμβρίου 2019
Πως θα επιτευχθεί η αύξηση των φορολογικών εσόδων από το κράτος

Πως θα επιτευχθεί η αύξηση των φορολογικών εσόδων από το κράτος

Γράφει ο Γεώργιος Σταματίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αντιπρόεδρος ΔΣ Ένα διαρκές ζητούμενο για τη δημόσια

Περισσότερα
IFRS 16: Το νέο Πρότυπο για τις µισθώσεις

IFRS 16: Το νέο Πρότυπο για τις µισθώσεις

Γράφει ο Δημήτρης Κακούρας Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) , τον Ιανουάριο του  2016

Περισσότερα
18 Οκτωβρίου 2019
30 Σεπτεμβρίου 2019
Η λογιστική για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια

Η λογιστική για τα ασφαλιστήρια συµβόλαια

Γράφει ο Δρ. Σταμάτης Δρίτσας Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), αντιλαμβάνεται ότι ο

Περισσότερα
Αρχή διαχείρισης κινδύνων και οικονοµικές καταστάσεις

Αρχή διαχείρισης κινδύνων και οικονοµικές καταστάσεις

Γράφει ο Σπύρος Καψοκαβάδης, Director, Risk Advisory Services Από 01.01.2018 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο

Περισσότερα
10 Σεπτεμβρίου 2019
31 Ιουλίου 2019
Λογιστικός και Φορολογικός Ισολογισμός

Λογιστικός και Φορολογικός Ισολογισμός

Γράφει ο Δημήτρης Κακούρας Βρισκόμαστε ήδη στον πέμπτο χρόνο εφαρμογής του νόμου (Ν.4308/24.11.2014) που καθιέρωσε

Περισσότερα
Πως μεγιστοποιούμε τις πιθανότητες επιτυχίας ενός ξενοδοχείου;

Πως μεγιστοποιούμε τις πιθανότητες επιτυχίας ενός ξενοδοχείου;

Γράφει ο Ξενοφών Πετρόπουλος Αρκεί μια καλή ιδέα και η ύπαρξη χρηματοδότησης για την βέλτιστη

Περισσότερα
19 Ιουλίου 2019
12 Ιουλίου 2019
Οι Συμβάσεις με συνδεδεμένα μέρη στο νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας

Οι Συμβάσεις με συνδεδεμένα μέρη στο νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας

Γράφει ο Θεόδωρος Αντωνάκης και ο Γεώργιος Σγουράκης Ένα από τα πρώτα νομοθετήματα του περασμένου

Περισσότερα
Αντιστοίχιση των Διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4601/2019

Αντιστοίχιση των Διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4601/2019

του Γεώργιου Εμμ. Σγουράκη Το 2019 ο βασικός νομοθετικός πυλώνας του εταιρικού δικαίου στην Ελλάδα

Περισσότερα
25 Απριλίου 2019
15 Ιανουαρίου 2019
Επιχείρηση: Συμπτώματα και Αιτίες που καθορίζουν και οδηγούν στην πτώχευσή της

Επιχείρηση: Συμπτώματα και Αιτίες που καθορίζουν και οδηγούν στην πτώχευσή της

Άρθρο από τους Κυριάκο Πατατούκα – Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή- Επιθεωρητή Ποιοτικού Ελέγχου Νικόλαο Λαζ. Παπάκη

Περισσότερα
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Οφειλών Επιχειρήσεων

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Οφειλών Επιχειρήσεων

Με τις διατάξεις του 4469/2017, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν4549/2018 και ισχύει, ρυθμίζεται η

Περισσότερα
18 Οκτωβρίου 2018
05 Αυγούστου 2018
Επιτροπές Ελέγχου Οντοτήτων Δημόσιου Συμφέροντος. Ο ρόλος τους στο πλαίσιο ενός ελέγχου οικονομικών καταστάσεων

Επιτροπές Ελέγχου Οντοτήτων Δημόσιου Συμφέροντος. Ο ρόλος τους στο πλαίσιο ενός ελέγχου οικονομικών καταστάσεων

Πώς νοούνται οι Οντότητες Δημόσιου Συμφέροντος, ποιος είναι ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των Επιτροπών Ελέγχου

Περισσότερα
Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης & η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης & η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης ως μέσο Αποκάλυψης της Φορολογικής Απάτης και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Περισσότερα
21 Μαΐου 2018
02 Απριλίου 2018
Άδικη Φορολόγηση με μοναδικό κριτήριο τα τεκμήρια διαβίωσης

Άδικη Φορολόγηση με μοναδικό κριτήριο τα τεκμήρια διαβίωσης

Γράφει ο Δημήτρης Γιώγος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Το εισόδημα κάθε φορολογούμενου και κατά συνέπεια η

Περισσότερα
Νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

γράφει η Ιωάννα Φλώρου Με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που

Περισσότερα
20 Φεβρουαρίου 2018
Shopping Basket