Ανδρέας Κυριακόπουλος

Μέλος

Ο Ανδρέας Κυριακόπουλος είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  και κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου MSc in International Money Finance & Investment του Brunel University of London.

Το 2002 εντάχθηκε στη ΣΟΛ Α.Ε. και έγινε μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος, πραγματοποιώντας με επιτυχία τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Έχει περισσότερα από 16 χρόνια συνεχούς εμπειρίας  στον ελεγκτικό χώρο κατέχοντας τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και έχει αναλάβει πλήθος ελέγχων εταιρειών που ανήκουν σχεδόν σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Από το 2014 αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΟΛ Α.Ε. διανύοντας σήμερα τη δεύτερη θητεία του. Από τη θέση αυτή εκπροσωπεί τη ΣΟΛ Crowe στα θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ παράλληλα συμβάλει στη μηχανογραφική εξέλιξη της εταιρείας, τόσο στα λογιστικά όσο και στα ελεγκτικά προγράμματα. Πιστεύει πολύ στο ρόλο του Ορκωτού Ελεγκτή και του ελέγχου γενικότερα σε μια υγιή Οικονομία, αλλά και στη συνεχή αναβάθμιση του ρόλου αυτού που απαιτείται για να συμβαδίζει με τις εξελίξεις, τόσο τοπικά όσο και παγκόσμια.   

Shopping Basket