Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2019

Διαβάστε στο Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου:

  1. Τόπος παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2859/2000 (με έναρξη ισχύος από 1.1.2019, μετά την ενσωμάτωση των διατάξεων του άρθρου 1 της οδηγίας Ε.Ε. 2017/2455), του Άγγελου Διονυσόπουλου

Επιπλέον, μαζί με την αρθρογραφία μπορείτε να διαβάσετε τη γνωμοδότηση της Τεχνικής και Φορολογικής Επιτροπής σε ένα εύρος θεμάτων όπως προκύπτουν από την ενδελεχή ανάλυσή τους.

Δείτε περισσότερα εδώ

Tags: No tags

Comments are closed.