Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2019

Διαβάστε στο Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου:

  1. Η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας (Going concern assumption – GC) 

Επιπλέον, μαζί με την αρθρογραφία μπορείτε να διαβάσετε τη γνωμοδότηση της Τεχνικής και Φορολογικής Επιτροπής σε ένα εύρος θεμάτων όπως προκύπτουν από την ενδελεχή ανάλυσή τους.

Δείτε περισσότερα εδώ

Tags: No tags

Comments are closed.